Privacy policy

Health2Work, gevestigd aan Zwetsloot 5E 9231 DW Surhuisterveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Health2Work
Zwetsloot 5E
9231 DW Surhuisterveen
088 240 00 60
https://www.health2work.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health2Work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres; (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Health2Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over producten, diensten, bijeenkomsten;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Health2Work maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Health2Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:
CV's en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken. Je gegevens voor de nieuwsbrief en andere informatie bewaren wij totdat je jezelf uitschrijft. Als je gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening dan zijn we afhankelijk van de bewaartermijn van de Belastingwet.

Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden. Alleen de noodzakelijke cookies voor een goede werking van de webshop worden geplaatst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Health2Work deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Health2Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Health2Work jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Health2Work gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Health2Work gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG wetgeving heeft iedereen een aantal rechten. De AVG wetgeving beschermt de rechten van personen. Wij doen er alles aan om te voldoen aan de eisen die in de AVG wet worden gesteld en op die manier die rechten te eerbiedigen. Hieronder hebben we die rechten op een rij gezet.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor bepaalde doeleinden een deel van je gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. We zullen, indien mogelijk, die verwerking zo snel mogelijk beĆ«indigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kun je rechtstreeks in de mailing doen. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Je kunt een verzoek tot deze rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@health2work.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Health2Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Health2Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@gezondethuiswerkplek.nl.